Tổng đài tư vấn: 1800 1283

Thử nghiệm B-Cure Laser

Các nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác động tích cực của công nghệ laser cường độ thấp để giảm đau, giảm viêm, phục hồi chấn thương thể thao và lành thương. Hơn 2.000 ấn phẩm - bao gồm hơn 100 nghiên cứu mù đôi - đã minh chứng cho hiệu quả của liệu pháp laser này.

Hiệu quả của B-Cure Laser để giảm đau và lành thương đã được chứng minh trong 5 thử nghiệm lâm sàng mù đôi.

5 thử nghiệm lâm sàng khác đang được xử lý.

B-Cure Laser- Liệu pháp mới tại nhà cho bệnh nhân bị đau do loạn năng khớp thái dương hàm Đại học Sapienza tại Rome, Ý

Thử nghiệm lâm sàng của 90 bệnh nhân chia làm 3 nhóm (nhóm B-Cure Laser, nhóm giả dược, nhóm dùng thuốc giảm đau) gặp vấn đề đau liên quan đến khớp (TMJ). Kết quả: Thử nghiệm lâm sàng mù đôi liên quan đến 90 bệnh nhân đã cho thấy giảm đau đáng kể trong nhóm điều trị với B-Cure Laser so với giả dược. Kiểm định với p-value <0.01 Mức độ giảm đau của nhóm B-Cure Laser không khác gì nhóm sử dụng thuốc. Xuất bản trong: Cranio, tháng 4 năm 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30999823

B-Cure Laser - Liệu pháp điều trị phòng ngừa biến chứng sau phẫu thuật cột sống. Sao Paulo, Brazil

Kết quả cho thấy nhiệt độ giảm, đầu ra thoát nước, giảm đau và tăng tốc chữa lành trong nhóm laser. Mức ý nghĩa p<0.001 (đau). Xuất bản trong: Hiệp hội Y học và Phẫu thuật Laser Hoa Kỳ 2014.

B-Cure Laser trong thực hành implant nha khoa Bộ Y tế Liên Bang Nga

Việc sử dụng các kỹ thuật LLLT ban đầu trong chế độ phòng ngừa và điều trị trước và sau khi cấy ghép nha khoa làm giảm đáng kể tần suất và cường độ của triệu chứng đau. Mức ý nghĩa p<0.01. Xuất bản trong: Vật lý ung thư: Các vấn đề liên ngành và ứng dụng lâm sàng, tháng 9 năm 2017

B-Cure Laser - Liệu pháp điều trị tại nhà trong việc giảm đau do loạn năng khớp thái dương hàm Đại học Parma, Ý

Giảm 50% mức độ đau trong vòng hai tuần, so với 8% trong nhóm ước lượng. Được xuất bản trong: "Liệu pháp laser", tháng 3 năm 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25941426

Khuyến nghị chuyên môn

Ấn phẩm đánh giá có hệ thống

<p>Một ấn phẩm đ&aacute;nh gi&aacute; c&oacute; hệ thống được c&ocirc;ng bố trong &quot;Tạp ch&iacute; Giải phẫu Quang &nbsp;học v&agrave; Laser&quot;, th&aacute;ng 11 năm 2018, minh chứng hiệu quả vượt trội của B-Cure Laser so với tất cả c&aacute;c thiết bị y tế để sử dụng tại nh&agrave; tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, để điều trị giảm đau v&agrave; l&agrave;nh thương.</p> <p>B-Cure Laser đ&atilde; được tr&iacute;ch dẫn trong 4 nghi&ecirc;n cứu trong số 14 nghi&ecirc;n cứu! 29% bệnh nh&acirc;n trong to&agrave;n bộ nghi&ecirc;n cứu đ&aacute;nh gi&aacute; đ&atilde; được điều trị bằng B-Cure Laser.</p>

Đau lưng dưới - Hướng dẫn của Đại học Y Hoa Kỳ

<p>Hướng dẫn của Đại học Y Hoa Kỳ bao gồm một &quot;khuyến nghị&quot; cho Liệu ph&aacute;p Laser cường độ thấp như một phương ph&aacute;p điều trị kh&ocirc;ng x&acirc;m lấn cho đau lưng cấp t&iacute;nh v&agrave; mạn t&iacute;nh.</p> <p>(th&aacute;ng 4 năm 2017)</p>

Đau cổ - Lancet

Chúng tôi cho thấy LLLT giảm đau ngay sau khi điều trị đau cổ cấp tính và tối đa 22 tuần sau khi hoàn thành điều trị ở bệnh nhân đau cổ mạn tính".(tháng 12 năm 2009)

Viêm niêm mạc miệng - Hướng dẫn MASCC

Hướng dẫn quốc tế đã khuyến nghị "sử dụng liệu pháp laser cường độ thấp để điều trị viêm niêm mạc miệng vô cùng an toàn và hiệu quả". (tháng 11 năm 2018).